Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Valkeakosken kaupunki antaa laskettelijoille vielä yhden talven Korkeakankaan rinteessä – aiotun nopea aikataulu ei ollut edes mahdollinen

Valkeakoski luopuu Korkeakankaan laskettelukeskuksesta ensi vuoden aikana. Alkujaan oli aikomus sulkea rinne vuoden alusta. Tähän on syynä ennen muuta se, että kaupungilla on sopimus rinnekahvilan yrittäjän kanssa. Uusi kausi on jo ovella ja sopimus sitoo yli talven. Talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff Valkeakosken kaupungilta sanoi, että kaupunginhallitukselle esitetty arvio Korkeakankaan 150 000 euron säästöstä on aika lähellä oikeaa. Tavoitteena on myös kolmen vakanssin vähennys sitä mukaa, kun ihmisiä jää eläkkeelle. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen huomautti, että henkilöstöllä on rinnettä lumetettaessa myös jouduttu teettämään paljon ylitöitä, mikä on lisännyt kustannuksia. Toisaalta tämä työpanos on ollut muusta pois. Hän myös sanoi, että laskettelurinteen ylläpito vaatisi jatkossa suuria investointeja. Hän vetosi valtuutettuihin ja kysyi, miksi ei katsottaisi totuutta silmiin ja tehtäisi sen mukaisia ratkaisuja. Kai Muukkonen (vas) kommentoi henkilöstövähennysaikeita niin, että jos kolme vähennetään, ei pian pidetä yllä muuta kuin jäähalli Wareenaa, joka hänen mukaansa sitoo jo neljä työntekijää. Tähän kommenttina kaupunginjohtaja Jukka Varonen sanoi, että teknisessä keskuksessa on tarkoitus tehdä organisaatiomuutos, jossa liikuntapaikkojen, puistojen ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoito yhdistetään samaan yksikköön. Valtuustossa asiasta äänestettiin. Osa valtuutetuista (9 43:sta) olisi Kai Muukkosen (vas) esityksestä selvittänyt ensi vuonna laskettelurinteen ja pikaluisteluradan kustannukset ja tulevat investoinnit. Kuusi valtuutettua olisi Teuvo Niemisen (sit) esityksen mukaan viivannut yli laskettelukeskuksen ja myös pikaluisteluradan lopettamisen yli koko budjetista. Myös pikaluistelurata päätettiin valtuuston päätöksellä lopettaa ensi vuoden aikana, ei siis vielä tammikuun alusta. Siitä ja rinteestä äänestettiin yhtä aikaa, koska ne oli mainittu budjettiehdotuksessa samassa tekstikohdassa.