Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Seurakuntavaaliehdokkaat: Ennemmin luovutaan kiinteistöistä ja korotetaan veroa kuin karsitaan toiminnasta

Jos Sääksmäen seurakunnan talous heikkenee, paras keino helpottaa tilannetta on luopua kiinteistöistä. Seuraavaksi suosituimpia keinoja ovat kirkollisveron nostaminen ja seurakuntien yhdistäminen nykyistä suuremmiksi yksiköiksi. Vain vähän kannatusta saa toiminnasta leikkaaminen ja työntekijöiden vähentäminen. Tiedot käyvät ilmi valkeakoskelaisten seurakuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastauksista. Vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 60 prosenttia ehdokkaista. "Toiminta ei saa kärsiä" –Toiminta on seurakunnan ydintä. Seiniä ei tule suojella toiminnan kustannuksella, ja toiminnan toteuttamiseen tarvitsemme työntekijöitä, ehdokas Joni Kumlander sanoo. Moni vastaajista perustelee kiinteistöistä luopumista ja veronkorotusta sillä, että seurakunnan toiminta kärsisi mahdollisimman vähän. –Toimintaa voidaan kehittää leikkaamatta, ja usein näin voidaan päästä säästöihinkin ilman negatiivista leikkauslinjaa, Sari Veuro toteaa. Marianne Marenk uskoo, että jos seurakunnalla on joku hyvä tavoite ja päämäärä, taloudellista apua voisi löytyä myös kansalaiskeräyksestä. Kari Kauhasen mielestä seurakuntia voitaisiin yhdistää isommiksi hallinnollisiksi yksiköiksi, kunhan toiminta säilyy lähellä ihmisiä. Osa ehdokkaista puolestaan pelkää suurten yksiköiden etäännyttävän jäseniä seurakunnasta. Heikompia autettava Seurakuntavaaliehdokkaat ovat valmiita edistämään sitä, että seurakunta panostaisi etenkin eri ikäryhmille suunnattuun toimintaan, heikompien auttamiseen ja kristilliseen kasvatukseen kuten rippikouluihin ja kerhoihin. Paljon kannatusta saa myös oikeudenmukaisuuden edistäminen sekä toiminnan ja palveluiden saavutettavuus myös niille, joitta on liikkumis- tai aistirajoitteita. Nuorten osallisuutta seurakunnan päätöksenteossa ehdokkaat parantaisivat niin, että nuorisotyötä tekevät kuuntelisivat nuorten mielipiteitä toimintaa suunniteltaessa. Tärkeänä nähdään myös se, että seurakunnan nuoret valitsisivat keskuudestaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston kokouksissa. Seurakuntaan ollaan valmiita perustamaan myös nuorten ryhmä, jolla on oikeus kommentoida valmisteltavia päätöksiä. Moni ehdokas painottaa, että nuoret ovat seurakunnan toiminnan tulevaisuus, ja sen vuoksi on tärkeää, että heitä kannustetaan toimimaan aktiivisesti ja annetaan heille myös mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Pitkään keskustelua herättänyt sukupuolinetraali avioliittolaki jakaa myös valkeakoskelaisten ehdokkaiden mielipiteet. Vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden enemmistö (65,7 %) on sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Yli 34 prosenttia vastaajista haluaisi, että kirkko vihkisi avioliittoon jatkossakin vain miehen ja naisen. Keski-ikä lähes 60 vuotta Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuustoon pyrkii kaikkiaan 60 ehdokasta. Valtuustopaikkoja on 27 eli 45 prosenttia ehdokkaista pääsee läpi. Ehdokkaita on asettanut neljä valitsijayhdistystä. Seurakuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 59,9 vuotta. Vaalien nuorin ehdokas on 18-vuotias ja vanhin 79-vuotias. Koko maan seurakuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 54,6 vuotta. Keski-ikä on noussut edellisvaaleista 1,1 vuoden verran. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on Valkeakoskella viisi eli 8,33 prosenttia kaikista ehdokkaista. Se on hieman enemmän kuin valtakunnallinen keskiarvo, joka on 7 prosenttia. Keski-iältään nuorin (52,3 v.) ehdokasjoukko on Kristillinen työväki -valitsijayhdistyksellä. Monta oksaa - yksi puu -ryhmän keski-ikä on 57,2, Yhteinen hyvä yhdistyksen 65 ja Evankeliumi elämään -yhdistyksen 65,4 vuotta. Naisten osuus ehdokkaista on 60 prosenttia. Seurakuntavaaleihin liittyvä kaikille avoin paneelikeskustelu järjestetään Koskikarassa tiistaina 6.marraskuuta kello 10.30-11.30. Paikalla on lukuisia seurakuntavaaliehdokkaita vastaamassa kysymyksiin. Tilaisuuden juontavat Sääksmäen seurakunnan seurakuntapastori Teemu Salminen ja Valkeakosken Sanomien toimituksen esimies Minna Ohtamaa. Seurakuntavaalit järjestetään 18.11. Ennakkoäänestys alkaa tiistaina 6.-10. 11. Vaaleissa valitaan Sääksmäen seurakuntaan 27-jäseninen kirkkovaltuusto, joka päättää seurakunnan asioista seuraavat neljä vuotta.