Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Poliisille jätettiin tutkintapyyntö nyt siitä, onko kaivosyhtiö vastoin lakia tuhonnut Valkeakosken Kaapelinkulmalla lähteitä

Valkeakosken poliisille on jätetty tutkintapyyntö siitä, ovatko kaivosyhtiö Dragon Mining Oy:n toimenpiteet Kaapelinkulmalla laittomasti heikentäneet lähteiden tai lähteiköt -luontotyypin luonnontilaa. Poliisia pyydetään tutkimaan, onko kaivosyhtiö tai ovatko sen työntekijät syyllistyneet tässä asiassa rikokseen. Poliisia pyydetään lisäksi tutkimaan, onko Pirkanmaan ely-keskus ollut tietoinen lähteiden esiintymisestä alueella ja onko ely-keskuksen toiminnassa syytä epäillä rikosta. Tutkintapyyntö toimitettiin poliisille sähköpostitse keskiviikkona. Pyynnön on allekirjoittanut Vesiluonnon puolesta ry:n puheenjohtaja, biokemisti ja filosofian tohtori Jari Natunen , jota kaivoksen paikalliset vastustajat ovat käyttäneet aiemminkin asiantuntijanaan. Pyyntöön on liitetty paikallisen asukkaan Ritva Taskisen selvitys lähteiden tilasta alueella ja kuvamateriaalia. Samalla päivämäärällä on pyydetty Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista selvittämään lähteiden esiintyminen Kaapelinkulman suunniteltujen kaivostoimintojen alueella. Pyyntö koskee myös mahdollisen lähteiköt -luontotyypin esiintymistä ja sitä, onko sitä heikennetty. Ympäristönsuojeluviranomaisen pyydetään kieltämään laittomat lähteitä ja suojeltuja luontotyyppejä hävittävät toimet, jos niihin ei ole asianmukaisia lupia. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen toivotaan panevan asian vireille lupaviranomaisessa aluehallintovirastossa. Viranomaisille lähetetyssä kirjeessä vedotaan vesilain vesiluontotyyppien suojelua koskevaan pykälään, joka kieltää muun muassa lähteen luonnontilan vaarantamisen. Yksittäistapauksessa kiellosta voidaan myöntää poikkeus. Kaivoksen vastustajat katsovat, että Dragon Mining Oy:n lupahakemuksessa ei ole ollut mainintaa lähteistä eikä niiden hävittämiseen ole haettu tai myönnetty lupaa. Vastustajien mukaan kaivosyhtiö on saattanut luvatta tuhota useita lähteitä tai heikentää niiden luonnontilaa. Heidän mukaansa alueella ei voi louhia tuhoamatta lähteitä. Toimenpide- ja tutkintapyynnön mukaan erittäin kuivana viime kesänä louhosalueella oli pintamaasta kuorittujen kallioiden välissä matalia ja syviä vesialtaita. Tämän arvellaan pyyntökirjeessä selittyvän vain sillä, että pohjavesi vapautuu yhdestä tai useammasta lähteestä lähellä mäen huippua. Kirjeessä arvellaan, että mäen eri puolilla voi olla useita lähteitä. Kaivoksen selkeytysaltaat on pyynnön mukaan rakennettu kosteikon päälle. Pyyntöön on liitetty myös ilmakuvia kaivosalueella kesällä vallinneesta vesitilanteesta.