Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

"Kaupungilla tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole toimivaltaa kieltää kaivoksen toiminnan aloittamista" – Valtuustossa tivattiin ojista ja luvista viime kerralla

Valkeakosken kaupungilla tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole toimivaltaa kieltää kaivoksen toiminnan aloittamista. Näin ollaan vastaamassa valtuustokysymykseen, joka esitettiin Kaapelinkulman kultakaivokseen liittyen Valkeakosken valtuuston lokakuun kokouksessa. Valtuutettu Teuvo Nieminen (sit) ennakoi kaupunginhallitukselle osoitetussa kysymyksessä, että varsinkin Kaapelinkulman kultakaivokselta on tulossa vesipäästöä ja kuormitusta etenkin Haavanojan suuntaan. –Kuormitus aiheuttaa ojaan vettymishaittaa. Kysymyksessä vaadittiin lupamenettelyä tältä osin ja viitattiin vesilain siihen pykälään, joka koskee ojitusta koskevaa erimielisyyttä. Nieminen ja kysymyksen muut allekirjoittajat Reijo Heinonen (sit), Petri Nieminen (ps) ja Anne Rikassaari (ps) katsoivat, että kaupungilla on oikeus vesilain perusteella kieltää suunniteltu kaivostoiminnan aloitus, kunnes tämäkin asia on kunnossa. Ympäristönsuojelun vastauksen mukaan asia menee niin, että jos oja-alueiden maanomistajat kokevat haittaa eikä asiaa saada sovituksi osapuolten kesken, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaista oja-asian. Vireille asian voivat laittaa maanomistajat, joiden kiinteistöjen kuivatusta oja palvelee. Jos tällaisia maanomistajia on vähintään kolme eikä yhteisestä ojituksesta voida sopia, asian ratkaisee aluehallintovirasto ojatoimituksessa. "Mahdollinen oja-asian käsittely ei vaadi toiminnan kieltämistä tai keskeyttämistä", kaupunginhallituksen vastausta valmistellut ympäristötarkastaja Heini Tanskanen kirjoittaa vastauksessa. Valtuutettu Teuvo Nieminen pitää mahdollisena, että osa Haavanojan varren maanomistajista aikoo vaatia Pirkanmaan elyltä kannanottoa vesilain mukaisen luvan tarpeesta. Ympäristönsuojelun vastauksen mukaan luvan tarve tosin on arvioitu kaivoksen ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä. –Kaupunki taas on paikallisviranomainen, joka sitten lähtisi sovittelemaan niin sanottua erimielisyyttä, Nieminen sanoo. Nieminen muistelee, että noin kymmenellä talolla on alueella ojaoikeus, mutta kaivosvesiin liittyvästä ojahuolesta ei ole maanomistajien kesken tiettävästi täyttä yksimielisyyttä. –Vesilainsäädäntö on kuitenkin aika tiukka, Nieminen sanoo. Hän sanoo, että Haavanoja on alueen ojista haavoittuvin, koska se laskee suoraan Vallonojaan.