Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Ilmastonmuutos näkyy myös Valkeakoskella – Kaupungilla on lukuisia keinoja, joilla se osallistuu ilmastotalkoisiin

Valkeakosken kaupungin toimissa on kiinnitetty huomiota ilmastonmuutokseen ja sen hillitsemiseen. Erillistä ilmastosuunnitelmaa kaupungilla ei ole. Sen sijaan tarkoitus on, että ilmastonäkökulma läpäisee käytännön tekemisen niillä aloilla, joilla on merkittäviä ilmastovaikutuksia, kertoo kaupunginjohtaja Jukka Varonen . Ilmastonmuutoksen huomioiminen näkyy etenkin energiantuotannossa, kaavoituksen ja liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisessa. Kaupunki pyrkii ensisijaisesti ehkäisemään tai vähentämään kielteisiä ilmastovaikutuksia. Sen lisäksi kaupunki varautuu jo niihin muutoksiin, joita ei enää kyetä pysäyttämään. Entistä enemmän uusiutuvaa energiaa Kaupunginjohtaja Varonen pitää Valkeakosken merkittävimpänä ilmastotekona sitä, että suurin osa Valkeakosken Energian myymästä kaukolämmöstä tuotetaan UPM:n tehtaalla puupohjaisilla polttoaineilla. Valkeakosken Energia on kokonaan kaupungin omistama energiayhtiö. Tervasaaren tehdas tuottaa lämpöenergiaa siten, että lähes 60 prosenttia käytetystä polttoaineista on metsäpolttoaineita, purua, kierrätyspuuta ja muita puunjalostuksen sivutuotteita. Noin kaksi viidesosaa polttoaineesta on turvetta ja maakaasua, joiden käytöstä syntyy paljon ilmastopäästöjä. Myös sähköntuotannossa uusiutuvan energian osuus on suuri. Viime vuonna yli puolet Valkeakosken Energian myymästä sähköstä tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä, eli vesi- ja tuulivoimalla sekä aurinkoenergialla. Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettiin viidennes sähköstä. Toinen viidennes tuotettiin ydinvoimalla. Energiayhtiön keskeisimmät ympäristötavoitteet ovat päästöjen vähentäminen ja ympäristöystävällisen sähkön myynti. Kehityspäällikkö Reijo Lehtonen kertoo, että käytännössä tämä tarkoittaa uusituvan sähkön markkinointia kuluttajille. Lukuja tavoitteille ei ole asetettu. –Lopulta on kuluttajasta kiinni, haluaako hän ostaa ympäristöystävällistä sähköä vai edullisempaa perussähköä. Energiayhtiöllä on kapasiteettia tuottaa enemmän uusiutuvaa sähköä, jos kysyntä kasvaa. Aurinkopaneelit uudelle vesilaitokselle Yksi keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on energian säästäminen. Kun energiaa käytetään vähemmän, myös ilmastopäästöjä syntyy vähemmän. Valkeakoski on kunta-alan sopimuksella sitoutunut säästämään energiaa ja parantamaan muun muassa rakennusten energiatehokkuutta. Kaupungin teknisestä keskuksesta kerrotaan, että energiatehokkuus otetaan huomioon aina, kun rakennetaan uutta tai korjataan vanhaa. Tämä näkyy esimerkiksi uuden pintavesilaitoksen rakennustyömaalla Tyrynlahdessa. Vesilaitokselle rakennetaan aurinkopaneelit ja tekniikka, joka ottaa lämpöenergian talteen asemalle tulevasta vedestä. Uusista rakennuksista tehdään tiiviimpiä, kuin määräyksissä lukee, mikä vähentää rakennusten energiankulutusta. Pieniä tekoja tehdään koko ajan. Esimerkiksi kun hankitaan uusia valaisimia, ostetaan led-valot. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Millaisella autolla ajetaan tulevaisuudessa? Liikkuminen tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Bensiini- ja dieselautojen määrä tulee todennäköisesti vähenemään. Tulevaisuudessa on hyvinkin mahdollista, että kaikki eivät enää omista omaa autoa. Kauaskantoisia suunnitelmia tehtäessä kaupungin on jo reagoitava muutoksiin, vaikka kukaan tuskin tietää tarkalleen, miten liikkuminen muuttuu. –Kun yksityisautoilu vähenee, tilalle voi tulla esimerkiksi yhteiskäyttöautoja. Kaupungin on mietittävä, miten se vaikuttaa esimerkiksi pysäköintipaikkojen määrään, kaupunginjohtaja Varonen sanoo. Sähköautojen yleistymistä kaupunki tukee siten, että sähköautojen latauspisteet otetaan suunnittelussa huomioon. Tällä hetkellä uusia latauspisteitä ei ole rakenteilla. Kaupunki ei ole ainakaan toistaiseksi ryhtynyt omien sähköautojen hankintaan. –Sähköautojen hinta on ollut niin kallis verrattuna perinteiseen, että sähköautoihin ei ole päädytty. Lisäksi sähköauton toiminta- ja latausajat rajoittavat jonkin verran auton käyttötarkoituksia. Jatkossa mietitään edelleen tapauskohtaisesti, soveltuuko sähköauto, sanoo tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi . Valkeakoskellakin on varauduttava muutoksiin Ilmastonmuutosta ei voida enää pysäyttää, ainoastaan hillitä. Valkeakoskellakin on varauduttava esimerkiksi rankkasateiden lisääntymiseen. Maankäytön suunnittelussa varaudutaan esimerkiksi entistä runsaampien sadevesien käsittelyyn. Kaupungin teknisestä keskuksesta kerrotaan, että ilmasto-olosuhteiden muuttuminen otetaan jo huomion, kun uusia rakennuksia ja saneerauskohteita suunnitellaan ja tehdään. Esimerkiksi ulkoseiniä rakennettaessa otetaan huomioon muuttuvat sade- ja tuuliolosuhteet. Ainakin kaavoituspuolella ilmastoasioihin suhtaudutaan vakavasti, vakuuttaa Valkeakosken kaavoituspäällikkö Alf Lindström . –Ilmastoasiat on tiedostettu, ja ne ovat mielessä. Kun Valkeakosken maankäyttöä suunnitellaan, ilmastoasiat ovat yhtenä ohjaavana periaatteena. Valkeakoski suosii tiivistä yhdyskuntarakennetta. Kaavoituksen avulla asutusta ja palveluja keskitetään sen sijaan, että ihmiset asuvat hajallaan pitkien välimatkojen päässä toisistaan. Tiiviin asumisen suosimiselle on muitakin perusteita kuin ilmastonmuutos, mutta tiiviys auttaa myös ilmastoasioissa. –Siinä säästetään infrastruktuurin rakentamisessa ja vähennetään erityisesti riippuvuutta henkilöauton käytöstä. Meillä ei ole esimerkiksi marketteja keskellä peltoja, jonne pitäisi ajaa autolla. Lindström huomauttaa, että ilmastonmuutoksen hillitseminen ja taloudelliset syyt kulkevat yleensä käsi kädessä. Tiivis rakenne on myös edullisempi ylläpitää. Puutaloja aurinkopaneeleilla Lindströmin mukaan tiivis taajamarakenne merkitsee myös sitä, että metsälle jää tilaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä metsällä on oleellinen rooli, sillä puut sitovat itseensä hiilidioksidia. Samasta syystä puurakentaminen on ilmastolle suosiollista. –Puurakentaminen on Valkeakoskella aktiivisesti puheenaiheena. Mietimme, minne voidaan rakentaa esimerkiksi puukerrostaloja, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Varonen . Kaupunki voi kaavoituksella ohjata puurakentamiseen ja aurinkopaneelien tai pientuulivoimaloiden rakentamiseen. –Kaupunki ei pakota, mutta kaavamääräyksissä voi antaa myös suosituksia, Alf Lindström sanoo. Esimerkiksi Pirkanmaan portin yritystonttialueen kaavamääräyksissä kaupunki suosittelee aurinkopaneelien tai pientuulivoimaloiden liittämistä rakennuksiin. Teollisuusrakennuksissa aurinkoenergiaa voisi käyttää esimerkiksi jäähdytykseen. –Aurinkoenergiaa on saatavilla silloin, kun tarvetta jäähdytykselle on, Lindström sanoo. Tiiviillä rakentamisella saavutetaan myös synergiaetuja. –Toisen hukkalämpö voi olla toisen lämmitysenergiaa. Esimerkiksi tulevan palloiluhallin lämmityksessä voidaan hyödyntää jäähallin kylmäkoneiden synnyttämää hukkalämpöä, Lindström sanoo.