Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla 1,6 miljoonan euron muutostarpeet talousarvioon – varatut rahat eivät riitä lastensuojeluun, vanhuspalveluihin eivätkä sairaanhoitoon

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Valkeakoskella yhteensä 1,6 miljoonan euron talousarviomuutoksia. Siitä 0,7 miljoonaa euroa katetaan säästöillä. Säästöjä tulee muun muassa henkilöstökuluissa ja vammaisille annettavissa avustuksissa, jotka jäävät arvioitua pienemmiksi. Lastensuojelun kustannukset ylittyvät noin 0,9 miljoonalla. Kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen määrä on edellisvuodesta silti vähän laskenut. Kustannukset ovat kasvaneet, koska tilanteissa on jouduttu turvautumaan kalliisiin sijoitusvaihtoehtoihin. Avosairaanhoidossa kulut ylittyvät varsinkin ilmaisjakelutarvikkeissa. Lisälaskua on tullut lähes 170 000 euroa. Odotettua enemmän rahaa, neljännesmiljoona enemmän kuin oli budjetoitu, kuluu myös mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin. Vanhuspalvelussa menot ovat ylittyneet etenkin vanhusten asumispalveluiden palkkakustannuksissa. Tämä summa on huomattava, 540 000 euroa. Varattu raha ei ole riittänyt myöskään kotihoidon palkkoihin, omaishoidon tukeen eikä kotihoidon asiakaspalveluiden ostoihin. Nämä menot ylittyvät yhteensä 550 000 eurolla. Kuntalaiset ovat tarvinneet paljon erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito on tullut ennakoitua kalliimmaksi. Sitä on käytetty 11 prosenttia enemmän kuin on tilattu. Ylityksiä on erityisesti Tays Valkeakosken sairaalan, nuorisopsykiatrian, aikuispsykiatrian, syövän hoidon ja neurologisen kuntoutuksen menoissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tietää, että valkeakoskelaisia on ollut tänä vuonna kalliissa erikoissairaanhoidossa niin paljon, että tasausmaksuista on tulossa loppuvuodesta palautusta. Sen määräksi arvioitiin elokuussa 1,3 miljoonaa euroa. Tämä maksu on kuitenkin osittain jo arvioitu nyt esitettyyn talousarviomuutokseen. Terveyskeskussairaalan hoitopäiviä on pystytty myymään naapurikunnille, koska siellä on ollut tilaa. Myyntituottoja kertyy tänä vuonna 110 000 euroa enemmän kuin oli arvioitu. Vanhusten asumispalvelut saavat toimintatuottoa 170 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Tämä tarkoittaa sitä, että maksu- ja vuokratuottoa on kertynyt arvioitua enemmän. Lisäksi Valkeakoski on saanut kuntakorvauksia kotikuntalain mukaisten muuttojen perusteella. Talousarvionmuutoksia esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.