Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Verotiedot

Miten varmistetaan, että kaatopaikan saastuneita vesiä ei valu Vanajaveteen? Kysyimme Fortumilta, miten se valmistautuu Mahlianmaan jätekeskuksen laajennukseen

Fortum Environmental Constructionin laajennus Mahlianmaan teollisuusjätekeskuksella sai luvan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta runsas viikko sitten. Projektipäällikkö Minna Ruokolainen Fortumilta, kuinka paljon alue laajenee? –Nyt siellä on kaksi täyttöaluetta, yhteensä neljä hehtaaria. Laajennuksen jälkeen pinta-ala on 7,4 hehtaaria kolmas täyttöalue, käsittelykentät ja valli huomioiden. Kuinka korkea maisemavallista tulee? –Vallin korkeudeksi tulee keskimäärin neljä metriä. Se jää matalammaksi kuin kaatopaikan lopullinen korkeus. Läjitysalueen korkeus on sama kuin jo suljetun kaatopaikan. Vallin etäisyys rantaan on lähimmillään noin 70 metriä. Valli rakennetaan neljässä vaiheessa. Sitä käytetään myös meluhaittojen torjuntaan. Onko liito-orava otettu huomioon? –Ympäristöluvassa on määräys suojapuustosta. Sitä tarvitaan myös liito-oravan liikkumisen takia. Kuinka suuri osa tuodusta jätteestä jää Valkeakoskelle loppusijoitukseen? –Loppusijoittaa saa enintään 49 000 tonnia vuodessa. Vastaanottaa saa enintään 150 000 tonnia vuodessa. Noudatamme kiertotaloutta, joten mahdollisuuksien mukaan jäte hyötykäytetään joko paikalla tai viemällä esimerkiksi maanrakennuskohteisiin. Mitä jätelajeja ja käsittelytoimintoja tulee? –Tavanomaisia jätteitä: pilaantuneita maita, rakennusten purkujätettä kuten betonia, polton jätteitä kuten tuhkia ja kuonia. Kaatopaikan lisäksi tulee mekaanista käsittelyä eli seulontaa ja murskausta. Miten on varmistettu, että kaatopaikan saastuneita vesiä ei valu Vanajaveteen? –Kaatopaikalta kerätään vedet ensin tiiviiseen tasausaltaaseen ja johdetaan sitten sieltä kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Myös käsittelykenttien hulevedet kerätään ja johdetaan saman altaan kautta puhdistamolle, ei maastoon. Luvankin mukaan meidän tulee varmistaa, että meillä on hulevesille riittävästi kapasiteettia. Tarpeen mukaan rakennetaan uutta tasausallasta. Voivatko Säterin vanhan kaatopaikan alueen rikkihiili tai muut saasteet lähteä liikkeelle luontoon siitä paineesta, että läjitetään uutta jätettä? –Näin ei voi käydä. Vanha kaatopaikka siinä vieressä pysyy paikallaan. Alueelle tuodaan suuret määrät tuhkaa. Mitä aineita se sisältää ja miten estetään tuhkapölyn leviäminen vesistöön tai ilmaan ja sitä kautta asukkaidenkin harmiksi? –Käytämme pölyntorjuntaa päivittäin kaikkialla muuallakin. Tarpeen mukaan jätteet kostutetaan tai peitetään. Alueelle voidaan myös rakentaa katoksia tai halleja varastointia varten. Myös siiloissa säilyttäminen on mahdollista. Tuhkassa on toki aina haitta-aineita, mutta sinne tuleva tuhka on tavanomaista ja käy esimerkiksi maanrakennukseen. Kuinka paljon hankkeesta tehdyt muistutukset ja mielipiteet vaikuttivat yhtiön jättämään lupahakemukseen? –Esimerkiksi vallirakenteen paikkaa muutettiin eli tulevan kaatopaikan aluetta pienennettiin. Kuinka pitkän aikaa aluetta on tarkoitus täyttää? –Loppusijoitusalueen käyttöikä määräytyy alueelle vuosittain sijoitettavan jätemäärän ja -laadun mukaan. Jätetäytön käyttöiäksi voidaan arvioida 10 – 20 vuotta riippuen paljon siitä, millaista jätettä sinne sijoitetaan.