Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Shokki oli täydellinen, kun huomasimme valtuutettujen äänestäneen kirkon purkamisen puolesta – Voimme kyseenalaistaa päätöksen demokraattisuuden

Muistamme sen talvisen joulukuun päivän vuonna 1969, kun uusi uljas kirkko vihittiin käyttöönsä. Meidän isämme ja Valkeakosken seurakunta saivat silloin käyttöönsä kauan odotetun uuden kirkon. Se jäi arkkitehti Veikko Larkaksen viimeiseksi työksi. Nyt olemme tyrmistyneinä seuranneet suunnitelmia Valkeakosken kirkon purkamisesta. Shokki oli täydellinen, kun huomasimme omien valtuutettujemme äänestäneen kirkkovaltuustossa kirkon purkamisen puolesta. Voimme kyseenalaistaa päätöksen demokraattisuuden, sillä äänestäessämme ehdokasta emme voineet tietää, mihin hänet valtuutimme. Siihenkö, että kaunis kotikirkkomme keskeltä kaupunkia hävitetään? Tiedämme myös, että Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunnossaan yksimielisesti puoltanut kirkon säilyttämistä: "Keskustan osayleiskaavaa varten laaditussa selvityksessä Valkeakosken kirkko on todettu tärkeäksi maakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Suosituksena on rakennuksen säilyttäminen ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden tekeminen alkuperäisyyttä kunnioittaen. Kirkko on tärkeä osa kaupungin silhuettia vesistön yli katsottaessa. Kirkon sijaintiin vaikutti olennaisesti vuorineuvos Juuso Waldenin toivomus kirkon sijainnista veden äärellä. Tontti kirkolle saatiin maanvaihdolla Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n kanssa." Tätä Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston tilaamaa lausuntoa ei kuitenkaan tuotu valtuutettujen tietoon ennen äänestystä. Purkupäätös on tehty kirkkoherra Markku Antolan laatiman varsin johdattelevan alustuksen mukaisesti. Päätöksellä on ollut kiire Purkupäätöksen tekemisellä on ollut selvästi kiire. Voidaan aiheellisesti kysyä miksi! Tällainen asia olisi vaatinut monipuolisen selvityksen ja perusteellisen mietinnän. Kun meidän evankelis-luterilainen kirkkomme tekee tämänkaltaisia päätöksiä ainoastaan taloudellisilla perusteilla ja kirkon tarpeettomuuteen vedoten, tuntuu se tavallisen seurakuntalaisen mielestä kirkon toiminnan ja vaikutusvallan alasajolta. Samalla on unohdettu täysin vuoropuhelu seurakuntalaisten ja ylipäätään kaupungin asukkaiden kanssa näin isossa seurakunnan ja kaupungin imagoa koskevassa asiassa. Myös Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa tuoreessa lausunnossaan Valkeakosken kirkon kulttuurihistoriallisesta arvosta: ”Valkeakosken kirkolla on sellaista historiallista, rakennustaiteellista ja kaupunkikuvallista arvoa, että sen purkaminen olisi Maankäyttö- ja rakennuslain vastaista. Pirkanmaan maakuntamuseo vastustaa Valkeakosken kirkon purkamista.” Haluaako Sääksmäen seurakunta tehdä historiaa ja olla ensimmäinen seurakunta itsenäisessä Suomessa, joka purkaa kirkkonsa rakentamatta uutta tilalle? Mielestämme oman seurakuntamme pitäisi toimia päinvastoin tiennäyttäjänä kirkollisessa ja seurakunnallisessa toiminnassa, ei hajottaen vaan rakentaen. Onko viestintä ollut harhaanjohtavaa? Mahtoivatko valtuutetut äänestäessään edes täysin ymmärtää kuinka ison asian äärellä he olivat? Epäilemme myös vahvasti, menisikö purkuehdotus edes läpi, jos valtuutetuille olisi avoimesti ja hyvissä ajoin luovutettu edellä mainitun kaupungin lausunnon lisäksi myös seurakunnan isolla rahalla teettämä kunto- ja kustannusarvio erikseen tilatun hankesuunnitelman sijaan. Valtuutetuille ei myöskään asian ymmärtämiseksi selvitetty, ettei hankesuunnitelma suinkaan tarkoita välttämättömiä korjauksia vaan erilaisia hankevaihtoehtoja. Jos valtuutetut saisivat äänestää vapaasti kirkon purkamisesta uudestaan käyttäen tämänhetkistä informaatiota päätöksensä apuna ja ottaen huomioon äänestäjiensä ja kaupunkilaisten alati kasvavan vastustuksen, olisi äänestystulos todennäköisesti toisenlainen. Julkisuudessa yleisesti kerrotaan, että nykyisen kirkon korjaamisen aiheuttamien kustannusten vuoksi jouduttaisiin lakkauttamaan seurakunnan virkoja tai supistamaan mm. erilaista kerhotoimintaa. Tässä lienee kysymyksessä harhaanjohtava viestintä. Seurakunnan taloustilanne on tietojemme mukaan kuitenkin hyvä, eli tuolle väitteelle tuskin löytyy totuudenmukaisia perusteluja. Voi aikoja, voi tapoja! Valkeakoski on vuosien aikana paljon muuttunut, UPM on vähentänyt täällä toimintaansa, Säteri/Kemira on lopettanut. Muistona aktiivisista tuotantovuosista on vielä teollisuuslaitokset piippuineen. Ne ovat jääneet kaupunkikuvaan. Tietääksemme paikallisseurakunnan toiminta täällä jatkuu, mutta silti toiminnan keskus, sen lippulaiva, seurakunnan pääkirkko, ollaan purkamassa. Samalla tuhotaan tuhansien ihmisten muistot rippi-, vihki, -kaste ja joulukirkosta. Muistamme myös vanhan puukirkon purkamisen, joka tapahtui kirkon todellisen huonon kunnon takia vuonna 1969. Sen tilalle rakennettiin uusi, tämä nykyinen kirkko, joka nyt on päätetty purkaa ilman todellisia rakenteellisia ongelmia. Tilalle ei tule mitään. Päinvastoin vaihtokaupalla saatu tontti ja lahjoituksina saadut rakennusmateriaalit ja esineistö pannaan niin sanotusti "lihoiksi", kasvattamaan seurakunnan jo ennestään pulleaa tasetta. O tempora, o mores! Voi aikoja, voi tapoja! Timo Tuunanen ja Olli Sutinen Edesmenneiden Valkeakosken seurakunnan kirkkoherrojen Tauno Tuunasen ja Tauno Sutisen pojat