Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Vahvistetaanko Valkeakosken kirkon purku? Asia on viikon päästä kirkkohallituksen täysistunnon päätettävänä

Kirkkohallituksen täysistunto kokoontuu ensi viikon tiistaina päättämään Valkeakosken kirkon kohtalosta. Tiistaina julkaistusta esityslistasta käy ilmi, että täysistunnolle esitetään kirkon purkamispäätöksen vahvistamista. Päätös syntyi Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa maaliskuussa. Täysistunnolle tehdyssä päätösehdotuksessa esitetään lisäksi kirkkovaltuuston purkupäätöksestä tehdyn valituksen hylkäämistä. Mikäli kirkkohallituksen täysistunto ensi viikolla vahvistaa kirkon purkupäätöksen, kirkollinen päätöspolku on kuljettu loppuun. Sen jälkeen Sääksmäen seurakunnan on haettava purkulupaa Valkeakosken kaupungilta. Vaihtoehtoja selvitetty vuosien ajan Täysistunnolle asiaa on valmistellut kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala . Esityslistan päätösehdotuksessa todetaan, että kirkkovaltuuston päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja lain vaatimalla määräenemmistöllä. Päätöksen vahvistamiselle ei ole esteitä laillisuuden eikä tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Antti Pihkala toteaa päätösehdotuksensa perusteluissa, että asiakirjoista ja lausunnoista saadun tiedon perusteella hankkeen valmistelussa on menetelty asianmukaisesti. Lisäksi Valkeakosken kirkon kunnostamisen ja ylläpidon vaihtoehtoja on selvitetty vuosien ajan. –Niin laadittu korjauksen hankesuunnitelma kuin eri osaselvitykset osoittavat kustannusarvioineen, että investointitarve on miljoonaluokkaa. Investointien lisäksi tarvittaisiin jatkossa rahaa vuotuisiin ylläpitokustannuksiin, vaikka rakennuksella on vain vähän käyttötarvetta, perusteluissa todetaan. Valituksessa esitetyn korjausten vaiheistamisen Pihkala ei usko tuovan säästöä, vaan se saattaisi johtaa kustannusten nousuun. Seurakunnalla suuret kiinteistömenot Päätösehdotuksess a kiinnitetään huomio Sääksmäen seurakunnan suuriin kiinteistömenoihin, jotka ovat olleet yli 31-36 prosenttia käyttötalousmenoista vuosina 2015–2017. Se on selvästi yli valtakunnallisen keskiarvon, joka on 24-25 prosenttia. Suuri osa kuluista syntyy kiinteistöjen ylläpidosta ja lämmityksestä, ja siksi seurakunnan strateginen linjaus luopua kirkosta on perusteltu. Valkeakosken kirkkoa ei ole suojeltu kirkkolailla, eikä kirkkoa ole suojeltu myöskään asemakaavalla. –Kirkkohallituksen mielestä kirkkojen suojelun tulisi tapahtua kirkkolain mukaisella menettelyllä, silloin kun se on perusteltua. Kirkkolain mukaan seurakuntaa ei voida velvoittaa sellaisiin suojelutoimiin, joista aiheutuu sille kohtuuttomat kustannukset, päätösehdotustekstissä todetaan. Valkeakosken kirkon puolustamiseksi on kerätty adressi, joka on toimitettu kirkkohallitukseen. Vireillä on myös kansalaiskeräys.