Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Valkeakosken kaupunginhallitus: Kaapelinkulman kultakaivoksen vesistövaikutukset pitää arvioida

Valkeakosken kaupunginhallitus vastasi maanantaina kaivosvesien tarkkailua koskeneeseen valtuustokyselyyn. Vastauksessa päädyttiin siihen, että omia vesinäytteitä kaupungin edellytetä ottavan. Vastauksessa luotettiin tarkkailuohjelmaan, jota voidaan myös tarkistaa. Kaupunginhallituksen vastausta terävöitettiin kuitenkin vielä kokouksessa. Pia Hännisen (sd) esityksestä päätettiin muistuttaa, että kaupunginhallitus on jo helmikuussa edellyttänyt kaivoksen ympäristövaikutusten sellaista arviointia, missä huomioidaan vesistöihin mahdollisesti tulevat virtaumat. Kaupunki vaatii edelleen myös vakuuksien määrittämistä riittäviksi hankkeen kokoluokkaan ja riskeihin nähden. Helmikuussa kaupunginhallitus otti saman kannan antaessaan lausuntoa Vaasan hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus antoi tuolloin kaupungille tilaisuuden kirjoittaa vastineensa hallinto-oikeudelle toimitetusta valituksesta. Valitus koski Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avin) päätöstä kaivoksen vastustajien aloitteesta. Aloitteessa vaadittiin Kaapelinkulman kultakaivoksen ympäristöluvalle uutta käsittelyä ja luvan muuttamista. Avi hylkäsi vaatimukset. Avin päätöksessä lukee myös seuraavaa: "Ympäristölupaa myönnettäessä ja sitä tarkistettaessa on todettu, ettei toiminta edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Jos toimintaa myöhemmin laajennetaan, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn edellytykset voidaan arvioida uudelleen. Päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta ns. harkinnanvaraisen YVA:n osalta yksittäistapauksessa tekee ely-keskus."