Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Maakuntamuseo vastustaa Valkeakosken kirkon purkamista

Pirkanmaan maakuntamuseo vastustaa Valkeakosken kirkon purkamista. Maakuntamuseon mukaan Valkeakosken kirkolla on historiallista, rakennustaiteellista ja kaupunkikuvallista arvoa, ja siksi sen purkaminen olisi maankäyttö- ja rakennuslain vastaista. Purkaminen ei myöskään noudattaisi valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joissa velvoitetaan huolehtimaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvojen turvaamisesta. Maakuntamuseon lausunnossa todetaan, että Valkeakosken kirkolla on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja laajalti näkyvä asema Valkeakosken keskustassa. Se on osa Valkeakosken tehtaiden ja yhdyskunnan valtakunnallisesti merkittävää rakenteellista kulttuuriympäristöä. Kirkko on yksi Valkeakosken tehtaiden ja yhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaan ympäristön keskeisistä arvotekijöistä. "Kaavaan suojelumerkintä" Valkeakosken kirkko on inventoitu vuonna 2016 osana Valkeakosken keskustan osayleiskaavaa varten laadittua selvitystä. Inventoinnissa kirkko on arvotettu tärkeäksi ja maakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Lisäksi kirkko on luokiteltu arkkitehtuuriltaan tai rakennustekniseltä ratkaisultaan korkeatasoiseksi, ja rakennustyyppinä paikallisesti edustavaksi ja paikallishistoriallisesti ainutlaatuiseksi. Inventoinnissa suositellaan kirkkorakennuksen säilyttämistä. Pirkanmaan maakuntamuseon mielestä kirkolle tulisi osoittaa yleiskaavassa suojelumerkintä. Yleiskaavatyö on vielä kesken. Kirkkoa koskeva asemakaava on hyväksytty vuonna 1986. Siinä kirkolla ei ole suojelumerkintää. Maakuntamuseon mukaan kaavalla on sen verran ikää, ettei se ole ajan tasalla kirkon kultuurihistoriallisesten arvojen osalta. Kaava on laadittu ennen nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia. Kirkosta pitäisi maakuntamuseon mielestä laatia rakennushistoriaselvitys, jossa selvitettäisiin muun muassa rakennuksen suunnittelu- ja rakentamishistoria, rakennuksen asema osana Veikko Larkaksen suunnittelutyötä ja aikansa kirkkorakentamista että rakennuksen ominaispiirteet ja arvot. Valkeakosken kirkko jäi erityisesti kirkkojen suunnittelijana ansioituneen arkkitehdin Veikko Larkaksen viimeiseksi työksi. Kirkko on yhdistelmä keskiaikaisia viitteitä ja 1960-luvun modernismia. Valkeakosken kirkon valmistumisesta ei ole kulunut 50 vuotta, eikä sitä ole suojeltu kirkkolailla. Tämän vuoksi asiasta ei tarvitse pyytää Museoviraston lausuntoa, mutta museoviranomainen, tässä tapauksessa maakuntamuseo, voi antaa oman lausuntonsa. Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kirkon purkamisesta tämän vuoden maaliskuussa. Kirkkovaltuuston päätös on vielä alistettu kirkkohallituksen käsittelyyn. Kirkkohallituksen täysistunnon odotetaan loppuvuoden aikana päättävän, vahvistaako ja jättääkö se vahvistamatta kirkkovaltuuston päätöksen.