Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Vastaus rauhoittelee kaivoksen vesistä huolestuneita: Tarkkailuohjelma on hyväksytty ja Ely voi tarvittaessa vielä tiukentaakin sitä

Aluehallintovirasto ja Pirkanmaan ely-keskus ovat arvioineet kultakaivoksen tarkkailun riittäväksi, eikä tarvetta kaupungin omalle näytteenotolle katsota olevan. Näin todetaan vastauksessa, jonka ympäristötarkastaja Heini Tanskanen on valmistellut hiljattaiseen valtuustokysymykseen. Teuvo Nieminen (sit) esitti valtuuston työjärjestyksen mukaisen kysymyksen valtuuston viime kokouksessa. Sen olivat allekirjoittaneet myös Reijo Heinonen (sit), Tarja Ahonen (sin) ja Anne Rikassaari (ps). Kyselyssä epäiltiin kaivosyhtiölle asetettua vesien tarkkailuvelvoitetta löysäksi. Maanantaina Valkeakosken kaupunginhallituksen on tarkoitus antaa kyselyyn vastaus. Ympäristötarkastaja toteaa siinä, että toiminnanharjoittaja on velvollinen kustannuksellaan tuottamaan riittävät selvitykset toimintansa päästöistä ja vaikutuksista. Selvitysten teko ja näytteenotto annetaan ulkopuoliselle asiantuntijalle. Kaivosyhtiö Dragon Mining Oy on saanut ympäristöluvan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Toimintaa valvoo Pirkanmaan ely-keskus. Lupaviranomainen on arvioinut tarkkailun ja seurannan riittävyyden ja hyväksynyt tarkkailuohjelman. Vastauksesta selviää, miten vesien kanssa kaivoksella menetellään ja miten tarkkailu luvan mukaan järjestetään. Käsitellyt vedet johdetaan kaivospiirillä kulkevaan metsäojaan, josta ne menevät Sammalojaan ja edelleen Haavanojaan. Haavanoja laskee noin viiden kilometrin päässä kaivokselta Vallonjärveen. Vesistö- ja pohjavesivaikutuksia tarkkailee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tarkkailuohjelman mukaan. Kaivoksen mittakaivolta otetaan näytteet kuukausittain. Ojavesinäytteistä vesistövaikutuksia tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Pohjavesivaikutuksia puolestaan seurataan kaivosalueen viidestä pohjavesiputkesta kahdesti vuodessa. Lisäksi seurataan vuosittain kaivoveden laatua kilometrin säteellä kaivoksesta. Tarkkailu on jo aloitettu. Ensimmäiset ojavesinäytteet otettiin jo vuonna 2005. Pohjavesinäytteet on otettu viime vuonna. Kaivoksen toiminta ei ole vielä alkanut. Ely-keskus voi tarvittaessa vielä muuttaa tarkkailuohjelmaa, vastauksessa sanotaan. Sekä viranomainen että kaivosyhtiö voivat myös tarvittaessa reagioda tutkimustuloksiin, vastauksessa lisätään. Kaupunginhallituksesta vastaus etenee valtuustoon asti.