Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Kehityskuva: Valkeakosken keskusta-alueelle jopa 3 500 asukkaan lisäys

Mitä Valkeakoski näyttää vuonna 2040? Tuoreen kehityskuvan mukaan keskusta-alue on selvästi tiiviimmin rakennettu kuin nykyään. Valkeakoskella on 26 100 asukasta, keskustassa on hyvä palvelutarjonta ja ydinkeskusta on nykyistä kävelypainotteisempi. Valkeakosken keskusta-alueelle tehdään parhaillaan osayleiskaavaa, jolla ohjataan kaupungin maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Uusi kehityskuva on hahmotelma kaavan pääpiisteistä ja se perustuu tähän mennessä tehtyihin selvityksiin. Kehityskuva on alustava ja yleispiirteinen näkemys kehityksen suunnasta, ja se sisältää vaihtoehtoisia kehittämiskohteita. Keskustaan rakennetaan uutta Valkeakosken väkiluku on kasvanut vuodesta 2008 lähtien, ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Vuonna 2040 kaupungissa arvioidaan asuvan 4 600 asukasta enemmän kuin tällä hetkellä. Tästä joukosta 3 500 halutaan keskusta-alueelle. Keskusta-alueen asukasmäärän kasvattaminen on Valkeakosken kaupungin strateginen valinta. Alueella on ollut väestökatoa ja asumisväljyys on korkea. Näiden syiden vuoksi myös palvelut ovat uhattuina. Keskusta-alueen 3 500 asukkaan väestölisäyksestä suurin osa tulisi kehityskuvan mukaan kerrostalovaltaisille alueille (1 700 asukasta). Ydinkeskustan kerrostaloalueet toisivat lisäasukkaita 1 440 ja pientalovaltaiset alueet 360 asukasta. Uutta kerrostalorakentamista tulee nimenomaan eteläiseen keskustaan, jossa tällä hetkellä on vain muutama asukas ja runsaasti tyhjää liiketilaa. Lisäksi rakennukset ovat huonokuntoisia. Pientalovaltaista rakentamista on ajateltu esimerkiksi teknisen keskuksen tyhjäksi jäävälle alueelle ja Sointulaan. Keskusta-alueelle tulee asukkaita etenkin asukaskierron ansiosta, kun ikääntyvät omakotiasukkaat myyvät talonsa ja muuttavat keskustan kerrostaloihin palveluiden lähelle. Vastaavasti omakotitaloihin tulee uusia asukkaita myös Valkeakosken ulkopuolelta. Kävelypainotteinen keskusta Rannat jäävät kehityskuvan mukaan edelleen lähes kokonaan kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Vaikka keskustaan rakennetaan uutta, viher- ja virkistysalueiden määrää ei ole aikomus radikaalisti vähentää. Kirjaslammen alueelle on aikomus toteuttaa monipuolinen virkistys-, matkailu-, hyvinvointi- ja palvelukeskittymä. Kehityskuvassa tavoitellaan kävelypainotteinen ydinkeskusta. Se ei tarkoita täysin autotonta aluetta, vaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä suosivaa aluetta. Liikenteen sujuvuuden vuoksi pää- ja kokoojakatuja linjataan uudelleen. Esimerkiksi Apiankadun liikenteen yhdistäminen Mallasvedenkatuun mahdollistaa sen, että uusi eteläinen keskusta suosii kevyttä liikennettä. Kevyelle liikenteelle on suunniteltu katkeamattomia reittejä. Vaihtoehtoja Sointulaan Vaihtoehtoisia kehityskuvia on tehty esimerkiksi Sointulann alueelle. Kehityskuvan mukaan aiotaan tutkia sekä nykyisen leirintäalueen että entisen kaupunginpuutarha-alueen soveltuvuutta asuntorakentamiseen. Leirintäalueen paikasta on keskusteltu pitkään, mutta mitään linjauksia ei ole vielä siitä, pysyykö se nykyisellä paikalla vai siirtyykö se toisaalle. Lisä- ja täydennysrakentamista on hahmoteltu muun muassa Pälkäneentien varteen. Samaisessa vaihtoehtomallissa näkyvät myös koulu ja päiväkoti Sointulan sisääntuloväylän lähellä. Entisestä puutarha-alueesta on lisäksi tehty tutkielma, miten leirintäalue ja karavaanarialue sopisivat alueelle. Tutkielmassa on hahmoteltu myös ranta-alueen uudistamista. Kehityskuva on julkisesti nähtävillä 3.10.-2.11.2018 Valkeakosken kaupungintalolla kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivulla. Kehityskuva on noin kuukauden ajan julkisesti nähtävillä ja siitä voi antaa lausuntoja. Yleiskaava ja kehityskuva kattavat 9,4 neliökilometrin alueen kaupungin keskusta-alueesta. Alue sisältää keskustan eteläpuolelta Yrjölän, Naakan, Laiskan ja Kaskelan, itäpuolelta Sointulan ja lännessä Varsanhännän. Pohjoisessa alue rajautuu tekeillä olevaan Pohjoissuunnan osayleiskaavaan. Suunnittelualueella asuu tällä hetkellä noin 6 700 ihmistä. Suunnitelma sisältää uusia ja tiivistettäviä asuinalueita, jotka mahdollistavat noin 3 500 uuden asukkaan sijoittumisen keskusta-alueelle. Väestötiheys alueella on tällä hetkellä keskimäärin vain 7,1 as/ha, kun esimerkiksi tiiveimmillä korttelialueilla Lempääläntien varressa on 70 asukasta hehtaarilla.