Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Erikoissairaanhoidosta tulossa Valkeakoskelle miljoonien eurojen lisälasku – Kustannuksia tuovat esimerkiksi nuorten psykiatriset ongelmat, sydänsairaudet ja tekonivelkirurgia

Valkeakoski maksaa erikoissairaanhoidosta tänä vuonna reippaasti ennakoitua enemmän. Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden perusteella budjetti näyttää ylittyvän usealla miljoonalla eurolla. Ylitykselle ei ole yhtä selkeää syytä, vaan kustannuksia on kertynyt tasaisesti kaikenlaisista hoidoista, esimerkiksi tekonivelkirurgiasta, akuuttipsykiatriasta, sydänsairauksista, syövänhoidosta ja aivohalvauksista. Myös kevättalven vaikea influenssakausi näkyi myös erikoissairaanhoidossa. –Erikoissairaanhoidon tarpeen lisääntymistä selittää osaltaan ikärakenne. Ikääntyvien määrän kasvu lisää myös erikoissairaanhoidon tarvetta, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Uschanoff sanoo. Lopullisten kustannusten määrää voi pienentää kalliin hoidon tasausjärjestelmä. Sen kautta Valkeakoski saattaa saada tasausta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. –Tasauksen määrä selviää vasta tilikauden päättyessä. Vuonna 2017 tasauksen nettohyöty Valkeakoskelle oli noin 600 000 euroa, Uschanoff sanoo. Liki 6 prosentin nousu vuoden 2019 budjettiin Erikoissairaanhoidon kustannuksia on talousarviota tehtäessä vaikea ennakoida. Pääsääntöisesti kustannusarviot ovat ylittäneet talousarvion. Erikoissairaanhoidon kustannuksia on yritetty hillitä monin eri keinoin, ja erilaisia toimia kehitetään koko ajan. Yksi keino on ollut kotiuttaa potilaat Taysin sairaaloista mahdollisimman nopeasti jatkohoitoon terveyskeskussairaalaan. Ensi vuoden talousarviossa varaudutaan erikoissairaanhoitokulujen liki kuuden prosentin eli noin 1,6 miljoonan euron nousuun kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Matalan kynnyksen mielenterveystiimi Lasten ja nuorten lisääntyneisiin psykiatrisiin pulmiin yritetään vastata sosiaali- ja terveyskeskuksen ensi vuoden budjetissa. Valkeakoskelle perustetaan uusi matalan kynnyksen lasten ja nuorten mielenterveystiimi, joka muodostuu yhdistämällä perheneuvolan ja nuorisopsykiatrian yksiköt. Tiimiin siirretään perheneuvolasta neljä vakanssia. Sosiaalihuoltolain mukaiseen kasvatus- ja perheneuvontaan vastataan lapsiperhetiimillä. Toinen perheneuvolan sosiaalityöntekijän vakansseista jää tähän tiimiin. Tiimi saa tarvittaessa moniammatillista tukea, esimerkiksi psykiatrien ja psykologien asiantuntija-apua, uudesta mielenterveystiimistä. –Näillä järjestelyillä helpotetaan myös julkisuudessa kerrottua kouluterveydenhoitajien työtaakkaa. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito ei kuulu kouluterveydenhoitoon, vaan hoitaja on portti, mitä kautta nuoret ohjataan nopeasti oikeaan hoitopaikkaan, Uschanoff sanoo. Talousarvioon on sisällytetty myös summa, jolla voidaan ostaa palveluja A-klinikan nuorisoasemalta nuorille, joissa on ongelmia päihteiden tai liiallisen pelaamisen ja nettikäytön kanssa. Palveluasumisen kysyntä kasvaa Lisää rahaa tarvitaan ensi vuonna myös vanhuspalveluiden menoihin. Tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon tarve ja kysyntä on kasvanut koko ajan. Syynä on kaupunkilaisten ikärakenne eli ikääntyneiden määrän jatkuva kasvu. Palveluasumisen lisääminen tarkoittaa väistämättä lisärakentamista, mutta siitä ei toistaiseksi ole tehty päätöstä. –Meillä on liian vähän perinteistä ryhmäkotiasumista. Tällaiseen yksikköön voitaisiin myös lisätä tilapäisen hoidon paikkoja, joita on tällä hetkellä vain kahdeksan, Uschanoff sanoo. Ikäihmisten kotona asumista aiotaan tukea kehittämällä edelleen matalan kynnyksen neuvontapalveluja (Lähitori), puhelinneuvontaa, asiakasohjausta sekä kotiin tuotettavia palveluita.