Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Esitimme seurakuntavaalien ehdokasryhmille neljä kysymystä, ja näin meille vastattiin – Esiin nousivat kirkon kohtalo, jalkatyön merkitys ja lähimmäisestä välittäminen

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuutetuksi pyrkii kaikkiaan 60 ehdokasta. Seurakuntavaalit järjestetään reilun kuukauden päästä. Vaaleissa valitaan 27 kirkkovaltuutettua neljä vuotta kestäväksi vaalikaudeksi. Vaaleissa on Valkeakoskella 12 530 äänioikeutettua. Toisin kuin muissa vaaleissa, seurakuntavaaleissa voi antaa äänensä jo 16-vuotiaana. 16–18 -vuotiaita seurakunnan jäseniä on Valkeakoskella 421. Valkeakoskella ehdokkaita on asettanut neljä ryhmää. Ehdokasmäärä on hieman pienempi kuin edellisvaaleissa. Valkeakosken Sanomat esitti ryhmien vetäjille neljä vaaleihin liittyvää kysymystä: 1. Minkälainen ehdokasjoukko ryhmällänne on? / Miksi päädyit perustamaan oman valitsijayhdistyksen? (Tämä kysymys Yhteinen hyvä -ryhmälle) 2. Mikä on ryhmän valtuustopaikkatavoite? 3. Mitkä ovat ryhmän vaaliteemat? 4. Minkälaisella kampanjalla houkuttelette äänestäjiä? Ryhmien vastaukset julkaistaan niille arvotun listanumeron järjestyksessä. Kristillinen työväki Vastaajana Erkki Eteläniemi 1. Ehdokkaita on saman verran kuin edellisvaaleissa eli 24. Olen ollut neljästi keräämässä ehdokkaita, ja nyt meillä on mielestäni paras lista. Erityisen hyvää on se, että listalla on neljä alle 25-vuotiasta ehdokasta. Edellisvaaleihin verrattuna ehdokasryhmän keski-ikä laski kuusi vuotta ja on nyt 52 vuotta. Jonkin verran on vaihtuvuutta, sillä seitsemästä nykyisistä valtuutetuista neljä on nyt ehdolla. 2. Tavoitteena on kasvattaa nykyistä paikkalukua (7) kymmeneen valtuutettuun. Se on mahdollinen tavoite, etenkin jos nuoret innostuvat äänestämään. 3. Meille on tärkeää seurakunnan toiminta, ja siksi haluamme olla vaikuttamassa siihen, minkälaista toimintaa seurakunnalla on nyt ja tulevaisuudessa. Korostamme erityisesti nuorten ja perheiden toimintaa ja palveluita. Valkeakosken kirkon kohtalo ei ole vaaliteemanamme, koska siitä on tehty demokraattinen päätös. 4. Kampanjoimme aika perinteisin keinoin. Ryhmänä olemme esillä lehtimainoksissa ja omalla Facebook-sivulla. Lisäksi jokainen ehdokas voi markkinoida ehdokkuuttaan itselleen sopivalla tavalla. Kalamarkkinapäivänä olimme jo keskustassa tavattavissa, ja varmasti järjestämme vielä toritapahtuman. Evankeliumi elämään Vastaajana Antti Selkee 1. Ryhmällämme on 12 ehdokasta. Valkeakoskella olemme ainoa poliittisesti sitoutumaton ryhmä. Tällä hetkellä ryhmällämme on kymmenen valtuutettua. Jonkin verran on vaihtuvuutta, sillä kaikki nykyiset valtuutetut eivät ole nyt ehdolla. 2. Tavoitteemme on säilyttää nykyinen paikkamäärä (10) tai kasvattaa sitä. Tavoittelemme kirkkovaltuuston suurimman ryhmän paikkaa, sillä sitä kautta pystymme vaikuttamaan tavoitteidemme toteuttamiseksi. 3. Vaaliteemamme on "Kirkon ja uskon puolesta". Pidämme tärkeänä diakoniatyötä, joka on sosiaalista toimintaa. Kristilliset teemat ovat keskeisiä, muun muassa lähimmäisestä välittäminen, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö. Valkeakosken kirkko on keskeisessä asemassa vaalityössämme, onhan se yhä puheenaihe. Ehdokkaille on esitetty toive ottaa kirkon kohtaloon kantaa tavalla tai toisella. Ryhmässämme on kannattajia niin kirkon säilyttämiselle kuin purulle. Jokainen saa muodostaa oman mielipiteensä. 4. Uskomme, että Valkeakosken kirkkoasia lisää kiinnostusta vaaleihin, ja se on myönteinen asia. Tuomme ryhmän teemoja esiin yksin ja yhdessä. Tärkeintä on ehdokkaiden oma aktiivisuus ja kontaktit. Jonkinlainen tempaus toteutetaan keskustassa ennen vaaleja. Yhteinen hyvä Vastaajana Tenho Moilanen 1. Ystäväni ja tuttavani pyysivät minua ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin. Koska pyyntöjä tuli usealta taholta, tunsin velvollisuudekseni lähteä ehdolle. Soitin hyvissä ajoin kaikki ryhmät läpi, mutta he antoivat ymmärtää listojen olevan täynnä. Sen vuoksi kokosin oman kannattajajoukon omaa valitsijayhdistystä varten. 2. Yhtä pienempää paikkatavoitetta en aseta. Aion vielä tiedustella, olisiko joku muista ryhmistä kiinnostunut vaaliliitosta tai muunlaisesta yhteistyöstä Yhteinen hyvä -ryhmän kanssa. 3. Ryhmän vaaliteema on "Kaikki mukaan – yhdessä on kivempaa". Kirkko ja usko pelastavat meidät ja nyt on aika kysyä, pelastammeko me kirkon. Toivon, että kaupunkilaiset ja seurakuntalaiset yhdessä keksisivät ratkaisun Valkeakosken kirkon kunnostamisen rahoittamiseksi. 4. Toivottavasti seurakuntalaiset osallistuisivat äänestysvalkoisiin ja äänestysprosentti saataisiin nousemaan. Aion jalkautua ihmisten pariin ja keskustella seurakunnasta ja kirkosta seurakunnan tilaisuuksissa ja esimerkiksi harrastusteni parissa uimahallissa, lenkkimaastossa tai vaikkapa kassajonossa. Vaalikoneen kautta löytyy lisätietoa. Monta oksaa – yksi puu Vastaajana Anja Peräkääly 1. Meillä on hyvä ehdokaskaarti kasassa, ja listalla on 23 ehdokasta. Entisiä on hyvä joukko mukana, sillä nykyisistä valtuutetuistamme vain kolme päätti jäädä pois. Nuoria olisimme toivoneet listalle enemmän. 2. Toivomme, että ryhmä säilyttää nykyisen asemansa ja paikkamääränsä. Ykköstavoitteenamme eivät ole lisäpaikat, vaan se, että ihmiset innostuisivat äänestämään. 3. Tarkoituksemme on korostaa seurakunnan perustehtävää: Jumalan sanan kylvöä ja pyhien sakramenttien arvokasta hoitoa. Toivomme, että seurakunnan voimavarat suunnataan nuoriso- ja lapsityön, diakoniatyöhön ja ylipäänsä seurakuntatyön tekemiseen. Vaalilauseluonnoksemme on Seurakunta sinua varten. Jokainen on tärkeä, jokaista tarvitaan. Valkeakosken kirkon kohtaloa emme nosta esiin, sillä asiasta on jo päätetty. 4. Kampanjamme on aika perinteinen. Ryhmän yhteismainoksia on lehdessä ja sen lisäksi aiomme mennä sinne, missä ihmisetkin ovat, esimerkiksi torille. Toivomme, että jokainen ehdokas keskittyy omiin tukiryhmiinsä ja tuttaviinsa sosiaalisen median, perinteisen median ja ennen kaikkea ihmisten kohtaamisten kautta. Kannustamme osallistumaan myös vaalikoneeseen. Seurakuntavaalit käydään 18.11.2018. Ennakkoäänestys järjestetään 6.–10. marraskuuta. Ennakkoäänestypaikat ja -ajat: Ti 6.9.klo 10-13 voi äänestää ennakkoon Torikeskuksessa ja VAAO:n päärakennuksen aulassa sekä kello 16-19 Sääksmäen Kirkontuvassa. Ke 7.11. ennakkoäänestys klo 10-13 Tietotien lukion forumilla ja klo 16-19 Metsäkansan kirkossa. To 8.11. klo 10-13 Koskikarassa. Pe 9.11.klo 15-20 ja la 10.11. klo 11-15 Torikeskuksessa. Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan 27 valtuutettua. Valtuutettujen toimikausi on neljä vuotta. Äänioikeutettuja on Sääksmäen seurakunnassa 12 530. Vaaleissa on Sääksmäen seurakunnassa neljä valitsijaryhmää, joissa on yhteensä 60 ehdokasta.