Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Joukkoliikenteen järjestämisestä: "Jo aloitetut YT-neuvottelut"

Valkeakosken kaupunginhallituksen 20. kesäkuuta tekemä päätös joukkoliikenteen kilpailutuksesta aiheuttaa valmistelun määrään nähden suuria muutoksia Valkeakosken joukkoliikenteeseen. Kilpailutettuun joukkoliikenteeseen siirtyminen on ollut kaikissa tähän ratkaisuun päätyneissä kaupungeissa merkittävä muutos, joka on tehty vuosien työn jälkeen. Huolellisesta valmistelusta huolimatta liikenteen käynnistyminen on harvoin onnistunut ilman yllättäviä ongelmia aikataulujen ja maksujärjestelmien kanssa. Julkisuudessa on keskusteltu pääsääntöisesti valinnasta markkinaehtoisen ja kilpailutetun liikenteen välillä. Näiden mustavalkoisten vaihtoehtojen välimaastoon olisi jäänyt vielä kolmantena mahdollisuutena palveluseteli, jota ei kartoitettu lainkaan. Palvelusetelillä kunta olisi voinut säädellä lippujen hintoja tukemalla suoraan matkustajaa ja saavuttaa samat verohyödyt, kuin täydellä järjestämistapa muutoksella. Asiakas olisi hyötynyt laajasta tarjonnasta ja valinnanvapaudesta, joka nykymuodossa on eri liikennöitsijöiden linjoilla Tampereelle kesälläkin noin 40 vuoroa päivässä molempiin suuntiin. Palveluseteliä olisi pystynyt hyödyntämään tasavertaisesti myös muiden suuntien, kuten Hämeenlinnan ja Akaan, työmatkaliikenteessä. Miten maksetaan sisäisessä liikenteessä? Päätöksenteon valmistelun ja julkisen keskustelun perusteella Tampereen lippujärjestelmä näyttää todennäköiseltä vaihtoehdolta Valkeakoski-Tampere liikenteessä, mutta avoimeksi on vielä jäänyt kaupungin sisäisessä liikenteessä maksaminen. Mikäli kaupungin sisäisessä liikenteessä siirryttäisiin Nyssen hintoihin, niin matkustajat hyötyisivät erittäin suuresta hinnan alennuksesta, mutta työmatkakuluvähennyksen tippumisesta saatu hyöty tulisi varmasti lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä hukkumaan asiakastulojen romahtamiseen. Tässä tilanteessa liikenteen alijäämä kasvaa ja tarjonnan ylläpito tulee vaatimaan nykyistä enemmän kaupungin määrärahoja. Mikäli Nysse-järjestelmää ei otettaisi käyttöön sisäisessä liikenteessä, samat kortit eivät toimisi paikallisliikenteessä ja Tampereelle matkustettaessa. Matkalippuhintojen alentaminen ei valitettavasti aiheuta kaupunkien välisessä joukkoliikenteessä merkittäviä muutoksia matkustajamäärissä. Kaavaillut hintamuutokset nykymuotisella tarjonnalla tulisivat todennäköisesti lisäämään matkustusta n. 0–10 prosenttia, kun verrataan aikaan ennen seutulipun loppumista. Valkeakosken kaupunkialueella etäisyydet ovat niin lyhyitä, etteivät joukot näe linja-autoa parhaana liikkumisvälineenä, eli paikallisliikenteen matkustajamäärät tuskin muuttuvat. Maaseudulla joukkoliikenne tulee väistämättä nojaamaan koululaisten liikkumistarpeisiin myös tulevaisuudessa. YT-neuvottelut on aloitettu Päätöksenteon kiireinen aikataulu koettelee Valkeakosken Liikenne Oy:n henkilöstöä, koska yritys on pakotettu sopeuttamaan toimintojaan muuttuneeseen tilanteeseen. Muilla alueilla kilpailutettuun liikenteeseen on siirrytty seutulippuajasta, Valkeakoskella välissä on vuoden kestävä markkinaehtoinen aika. Edesmenneessä seutulippumaailmassa yritysten kannatti ajaa kaikki liikenne vaikka tiedossa olisi ollut liikenteen kilpailutus. Nyt ei ole taloudellisesti järkevää ylläpitää tarjontaa, joka on suunniteltu tuomaan pitkällä aikavälillä matala mutta kestävällä tasolla oleva tuotto. Mikäli tulevan kilpailutuksen voittaa joku muu liikennöitsijä, niin tällä ei olisi mitään velvoitetta tarjota työtä irtisanottavalle henkilöstölle. Yrityksemme pyrkii tekemään kaikkensa, jotta irtisanottavat eivät tippuisi tyhjän päälle irtisanomisaikojen päättyessä. Jo aloitetuissa YT-neuvotteluissa on ollut hienoa havaita, että kyse on nimenomaisesti neuvottelusta yhteistyössä sekä yhteisistä tavoitteista johdon ja muun henkilöstön välillä. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja antoi kaupunginjohtajan päätösehdotukseen järkevän vastaesityksen, jolla olisi pitäydytty toistaiseksi markkinaehtoisessa liikenteessä ja selvitetty laajasti kaikkien vaihtoehtojen: markkinaehtoisen, palvelusetelin ja kilpailutuksen, kokonaisvaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä annettu toimenpiteiden valmistelulle riittävästi aikaa. Valitettavasti tämä ehdotus ei saanut riittävästi kannatusta, vaan kaupunki päätti tehdä hypyn tuntemattomaan. Kilpailutuksella kiireinen aikataulu Seuraava talvi tulee olemaan kilpailutusta valmisteleville viranomaisille kiireinen. Toivottavasti kilpailutuksen valmisteluun kohdistetaan runsaat resurssit kaupungilta ja ELY-keskukselta, jotta äärimmäisen kireässä aikataulussa tullaan pysymään. Aikataulun kireyttä kuvaa se, että tyypillisesti tällaisen liikennekokonaisuuden aloittamiseen tulisi varata hankintapäätöksestä puoli vuotta aikaa, jotta valittu liikennöitsijä ehtii valmistautua liikenteen käynnistykseen. Tarjouspyynnöt tulisi julkaista viimeistään lokakuun lopussa, jotta aika tarjoamiseen ja liikenteen käynnistämiseen riittäisi. Ennen tarjouspyyntöjen julkaisua liikenteen aikataulut tulisi suunnitella, maksujärjestelmäratkaisut saada valmiiksi ja vielä suunnitella itse kilpailutus sopimussisältöineen. Tähän kaikkeen jää kesälomien jälkeen aikaa em. aikataululla n. 3 kuukautta. Pirkanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut useita pieniä kohteita, mutta ei vielä yhtään näin suurta tai sellaista, joka järjestettäisiin päätöksissä ja mediassa kuvatulla bruttomallilla. Odotettavissa olevista haasteista huolimatta Valkeakosken Liikenne osallistuu tulevaan kilpailutukseen ja toivomme, että saamme kilpailutuksen tuloksiin saakka pidettyä osaavan henkilöstöstämme työelämässä. Haluamme kiittää matkustajiamme yhdeksästäkymmenestä yhteisestä vuodesta hyvällä matkalla ja toivomme, että saamme jatkossakin tuottaa koskilaisia palveluita koskilaisille.