Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Opetuspäällikön vastaus on harhaanjohtava

Opetuspäällikkö Jorma Riikosen vastine Valkeakosken Sanomissa 30.5. ei vastannut esittämiini kysymyksiin. Mitään hyväksyttävää selvitystä ei annettu kahden valtuuston viime syksynä perustaman laaja-alaisen erityisopettajan viran sijoittamisesta alakouluille. Hän ei antanut selvitystä siitäkään, miksi valtuuston tahto sivuutettiin, vaikka on itse aina korostanut valtuuston toimien sitovuutta muun muassa rehtoreille. Vaikka valtuusto ei sijoituspäätöstä erikseen tehnyt, oli usean eri ryhmistä tulleiden puheenvuorojen viesti selkeä, miten kyseiset opettajat sijoitetaan. Myöskään mitään lukuja ei esityksessä ollut laaja-alaisen erityisopetuksen palvelujen saatavuudesta oppilasmääriin suhteutettuna alakoulut versus yläkoulut. Jäin ihmettelemään myös sitä, että vastinetta ei ollut allekirjoittanut sivistysjohtaja Markku Valkkamo. Ilmeisesti hän ei ole valtuuston kontrollin alainen. Selvitän tätä asiaa vielä jatkossa osoittamalla kysymyksiä suoraan hänelle. Yllättävä Riikosen vastineessa oli tieto, että alakouluille sijoitettujen erityisopettajien työpanosta suunnataan kotiopetuksessa oleviin lapsiin. Miten tämä on mahdollista? Virat on perustettu kouluihin, eikä tuntiakaan työpanoksesta pidä mennä mihinkään kotiopetukseen. Huoltajan velvollisuutena on lain mukaan valvoa oppivelvollisuuden suorittamista. Jos hän ei tähän pysty, asia kuuluu lastenvalvonnalle. Opetuslainsäädännössä ei tietääkseni ole määräystä siitä, että kunnan velvollisuutena olisi opettaa lapsia kotiin. Tulen selvittämään kotiopetuksessa olevien lasten määrän sekä heille suunnatun opetuksen määrän. Harkitsen tilanteen mukaan kantelua asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle Valkeakosken kouluhallinnon viranomaisvalvonnan laiminlyöntiin syyllistymisestä. Varsin ontuva on Riikosen väite siitä, että yläkouluilla on kolme erityisopettajan virkaa. Hän hyvin tietää, että kahden erityisopettajan työpanos on sidottu, toisen pienluokan oppilaiden opettamiseen (maks. 10 oppilasta) ja toisen JOPO-luokan opettamiseen. Ei heidän työpanostaan ole mahdollista käyttää laaja-alaiseen erityisopetukseen. Tässä Riikonen on syyllistynyt harhaanjohtavaan lausumaan. Omalta osaltani päätän keskustelun asiasta tällä erää tähän. En ota kantaa verkossa esitettyihin kannanottoihin, koska en tunnista kirjoittajia. Jos ei pystytä esittämään kantoja omalla nimellä, kirjoitukset eivät ansaitse tulla huomioiduiksi.