Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Kolumni: Digi tuo uutta kieliopintoihin

Ammattikorkeakoulun kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät valmiudet selviytyä erilaisista työelämän viestintätilanteista. Yhä suurempi osa viestinnästä tapahtuu digitaalisilla välineillä, siksi on tärkeää valmentaa opiskelijoita toimimaan myös verkon välityksellä tapahtuvissa viestintätilanteissa. Tekstien rinnalle ovat tulleet kuvat, videot, äänet ja erilaiset symbolit. Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa tätä laajentunutta tekstikäsitettä kutsutaan monilukutaidoksi. Korkeakouluissa kehitetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Tällä hetkellä on käynnissä esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama DIGIJOUJOU-hanke. Hankkeen valtakunnallisessa kyselyssä koottiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kielikeskusten opiskelijoiden mielipiteitä digitaalisuudesta ruotsin opetuksessa. Kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että digitaalisuutta oli sopivasti. Digitaalisuus tarkoitti opiskelijoiden mielestä kuitenkin pääasiassa sähköisten materiaalien ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttämistä. Digiajan kieltenopetuksessa keskeistä on opettajien luovuus ja uskallus miettiä pedagogisia ratkaisuja uudella tavalla erilaisia digitaalisia sovelluksia hyödyntäen. Tämä ei tarkoita sitä, että perinteinen oppikirja siirretään sähköiseen oppimisympäristöön. Sovellukset eivät myöskään korvaa kieltenopettajaa, jolta opiskelijat odottavat yhä henkilökohtaisempaa ohjausta. Uusia ulottuvuuksia kielenoppimiseen tarjoavat myös tekoäly ja virtuaalitodellisuus. Tekoälyllä voidaan arvioida esimerkiksi tiettyjä ääntämisen piirteitä. Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen puolestaan mahdollistaa vaikka saksan oppitunnilla virtuaalimatkan Berliiniin. On todella tärkeää, että me kieltenopettajat kaikilla kouluasteilla pidämme itsemme ajan tasalla teknologisessa kehityksessä ja hyödynnämme uusia mahdollisuuksia opetuksessa. Ammattikorkeakouluissa tämä on välttämätöntä, jotta voimme saavuttaa kieli- ja viestintäopintojen tavoitteet – tuottaa riittävän hyvän kielitaidon omaavaa työvoimaa kansainvälisen kaupan ja yhteistyön vaatimiin tehtäviin. "Uusia ulottuvuuksia oppimiseen tarjoavat tekoäly ja virtuaalitodellisuus."