Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Unohtuiko muistisairas ja omainen – taas? Hallitusohjelman kirjaukset ovat ”utooppinen horisontti”, kirjoittaa Pekka Laine

MIELIPIDE. Olen muistisairaan omaisena ottanut aktiivisesti kantaa palveluiden nykytilanteeseen, kotihoidon ongelmiin ja omaisten epätoivoon. Tästä näkökulmasta uusi hallitusohjelma lupauksineen on erityisen mielenkiintoista luettavaa. Ohjelman kauniit kirjaukset arvokkaasta vanhuudesta, jossa kukaan ei jää yksin tai siitä, että yhdenkään ikäihmisen ei tarvitse pelätä vanhenemista, ovat kannanottojeni kehyksissä utooppinen horisontti. Ikääntyvässä Suomessa poikkihallinnollisen ikäohjelman laatiminen on aivan keskeistä. Muistisairautta sairastavien ihmisten tilanne ja sairastuneiden määrän kasvuun varautuminen on kuitenkin oma kokonaisuutensa, johon nyt on kansallisessa muistiohjelmassa yritetty saada ote. Muistiohjelman kausi päättyy ensi vuonna. Suuri huolenaihe on, jääkö sen jälkeen heidän hyvinvointinsa kannalta keskeiset kysymykset jälleen ja entistä vahvemmin varjoon. Vaikka uutta muistiohjelmaakin on jo ehditty vaatia, niin on hyvä muistaa toiminnan pitkäjänteisyys. Uusi ohjelma ei sinällään ole itseisarvo. Nyt oleellista olisi huolellisesti arvioida nykyisen ohjelman tulokset ja päivittää se. Ohjelman tarkennettujen tavoitteiden pohjalta voidaan jälleen määrittää vastuut ja suunnitella jalkautus, jolle tulee turvata riittävä rahoitus. Nykyisen muistiohjelman merkittävä ongelma on ollut jalkautuksen puute, minkä vuoksi asiat ovat jääneet kesken ja ponnistelut ovat osiltaan valuneet hiekkaan. Merkittävää on, miten ohjelman tuloksellisuutta arvioidaan ja mitä johtopäätöksiä tehdään sen pohjalta. Ohjelmia seurataan aktiivisesti WHO:n, komission sekä kansainvälisten potilas- ja omaisjärjestöjen ADI:n ja AE:n toimesta. Näin tulisi olla myös kansallisella tasolla. Hallitusohjelmassa todetaan, että muistisairauksien ennaltaehkäisy nostetaan muiden kansansairauksien rinnalle. Suomi on tällä saralla ollut edelläkävijä. Ennaltaehkäisyssä käynnistettiin jalkautuspilotti Seinäjoella, mutta se päättyi kesken. Ennaltaehkäisy on kuitenkin se asia, johon on panostettava. Taloussanomat julkaisi huhtikuussa artikkelin pitkäaikaishoidon kustannuksista ja hoivapommista. Menot nousevat dramaattisesti lähitulevaisuudessa. Siksikin on muistisairauksien ennaltaehkäisyn valtakunnallisessa jalkauttamisessa tehtävä sinnikkäästi työtä. Jalkautus on oleellista kaikilla tasoilla. Uusi tuleva lainsäädäntö kuten asiakas- ja potilaslaki, itsemääräämisoikeutta koskevat säännökset ja asiakasmaksulaki ovat niin vaikeaselkoisia ja monimutkaisia, että ne edellyttävät ei ainoastaan päätöstä laista vaan päätöstä jalkautuksesta ja sen rahoituksesta. Ihmisillä on oikeus saada riittävässä määrin tietoa säädetyistä laeista, jotta he voisivat vaatia niiden nojalla asioita, jotka heille kuuluvat. Päätöksiä odotellessa. Pekka Laine Omainen, Pälkäne