Ladataan
Uutiset Koronavirus Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Vastaus mielipidekirjoitukseen: Kotihoidossa noudatetaan virka- ja työehtosopimusta

Haluamme Valkeakosken kotihoidon esimiehinä vastata mielipidekirjoitukseen, jossa tuodaan esille näkemyksiä kotihoidosta. Kotihoidossa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), jonka perusteella ylityöt korvataan. Äkillisissä poissaoloissa, kun yrityksistä huolimatta sijaista ei ole saatu järjestettyä, lähiesimiehet kysyvät henkilökunnalta halukkuutta tehdä ylityötä. Ylityön tekeminen on aina vapaaehtoista ja siitä sovitaan lähiesimiehen kanssa. Samalla lähiesimies sopii ylitöihin jäävän hoitajan kanssa korvauksen saamisesta. Hoitaja saa itse päättää, ottaako hän korvauksen vapaana vai rahana. Ylityöstä muodostuva korvaava vapaapäivä annetaan aina työntekijän toivomalle päivälle ja kyseiseen päivään hankitaan sijainen. Mikäli ylitöistä johtuva korvaava vapaapäivä toteutetaan kuluvan työvuorolistan aikana, korvataan tehty työ työehtosopimuksen mukaisesti tunti tunnista. Ylityötä muodostuu, mikäli työntekijä haluaa korvaavan vapaapäivän seuraavalle työvuorolistalle. Ylityö voidaan korvata myös rahana ja tällöin korvaus tehdystä ylityöstä maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Kotihoidon asiakkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään palvelutarpeen arviointi ja yksilöllinen hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan ne palvelut, joita asiakas tarvitsee esim. hygienian hoidossa, ravitsemuksessa ja lääkehoidon toteuttamisessa. Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa kotihoidon sairaanhoitajat ja hoitajat tekevät hoitosuunnitelmaan tarvittavia muutoksia. Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden kotona asuminen sekä tukea heidän toimintakykyään ja itsenäistä selviytymistä. Valtakunnallisesti vanhustyössä painitaan yhä kasvavien palvelutarpeiden ja vaikeutuvan henkilöstön saatavuuden kanssa. Erityisesti tämä näkyy kotihoidossa, koska työskenteleminen on haastavaa ja vaatii hoitajalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon yllättävissäkin tilanteissa asiakkaan kotona. Valkeakosken kotihoidossa työskentelee ammattitaitoiset ja työhönsä sitoutuneet hoitajat, jotka ovat toimineet tässä haastavassa tilanteessa yhteistyökykyisesti ja joustavasti. Elina Kontiainen Palvelupäällikkö vs. Jenni Lundan Palveluvastaava Mirja Mikkolainen Palveluvastaava